Brødbakerne

Brødbakerne
Navn: Brødbakerne
Kategori:
Telefonnummer: 22 55 03 65
Hjemmeside: Hjemmeside
Mandag-Fredag: 07:00-18:30
Lørdag: 09:00-17:00
Søndag: 09:00-17:00
Om:

Brød­bakerne på Skøyen er et kom­bin­ert kafe- og bake­ri-ut­salg med gode lunsjtil­bud, her fin­nes hyg­ge­lige sitte­plas­ser inne såvel som ute på som­mer­tid. Her hers­ker en kose­lig og ung­dom­me­lig stem­ning med gra­tis til­gang til inter­nett. Våre gjes­ter er alt fra unge men­nes­ker til travle for­ret­nings­folk, mødre­grup­per til pen­sjo­nis­ter som nyter livet med en god kopp kaffe og noe å spise.